Reklama
 
← Powrót

REGULAMIN Portalu PodrozeLiterackie.pl

11/01/2011 01:17

1.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Portal PodrozeLiterackie.pl na rzecz jego użytkowników, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów – artykułów, zapowiedzi, ogłoszeń, firm i instytucji, a także komentowania artykułów oraz zamieszczania zdjęć na stronach Portalu.

2.

Dostęp do Portalu PodrozeLiterackie.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w Portalu internetowym PodrozeLiterackie.pl mogą używać na stronach Portalu zarezerwowanych dla nich loginów. PodrozeLiterackie.pl może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów oraz zdjęć na stronach Portalu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu PodrozeLiterackie.pl.

3.

Użytkownik Portalu PodrozeLiterackie.pl publikuje swoje teksty i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. PodrozeLiterackie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mógą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu PodrozeLiterackie.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu PodrozeLiterackie.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu PodrozeLiterackie.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).

7.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu PodrozeLiterackie.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

8.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu PodrozeLiterackie.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

9.

Redakcja PodrozeLiterackie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu PodrozeLiterackie.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Portalu PodrozeLiterackie.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez PodrozeLiterackie.pl zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
Publikując dowolne informacje ( teksty , zdjęcia, rysunki i inne) na portalu PodrozeLiterackie.pl , użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez redakcje portalu, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących z PodrozeLiterackie.pl

10.

Redakcja PodrozeLiterackie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu PodrozeLiterackie.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11.

Redakcja PodrozeLiterackie.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

12.

Redakcja PodrozeLiterackie.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu PodrozeLiterackie.pl oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na Portalu PodrozeLiterackie.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

13.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. PodrozeLiterackie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

14.

REGULAMIN KONKURSÓW PORTALU PodrozeLiterackie.pl

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na Portalu PodrozeLiterackie.pl: zasady ich publikowania, emitowania i rozwiązywania.

§ 2
Organizatorem konkursów jest redakcja Portalu PodrozeLiterackie.pl. W przypadku konkursów sponsorowanych współorganizatorem konkursu jest fundator nagrody.

§ 3
1. Regulamin dotyczy wyłącznie konkursów publikowanych na Portalu PodrozeLiterackie.pl. Za treści publikowane w konkursach odpowiada redakcja Portalu.
2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach pod artykułem konkursowym.

§ 4
W każdym publikowanym artykule konkursowym powinny być wymienione nagrody możliwe do zdobycia, sposób rozstrzygnięcia konkursu oraz termin jego rozwiązania.

§ 5
1. W konkursie biorą udział osoby, które wysłały zgłoszenie konkursowe drogą mailową na adres wskazany w artykule.
2. Zgłoszenie konkursowe musi spełniać wymagania formalne:
- musi być wysłane na właściwy adres e-mail
- właściwie zatytułowane
- w treści zawierać odpowiedz konkursową oraz imię i nazwisko wysyłającego zgłoszenie.
3. Udział w konkursach jest bezpłatny.
4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Portalu i współorganizatora.
5. W konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie konkursowe wysłane przez czytelnika Portalu.
6. Wszystkie zgłoszenia, budzące zastrzeżenia redakcji Portalu co do autentyczności bądź uczciwości czytelnika nie będą brały udziału w konkursie.
7. W konkursie nie biorą udziału zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie wyznaczonym przez redakcję.

§ 6
1. Wyłączne prawo do rozstrzygnięcia konkursu ma redakcja Portalu. O zwycięstwie w konkursie decyduje komisja konkursowa składająca się co najmniej z dwóch osób z zespołu redakcyjnego PodrozeLiterackie.pl. Dokonuje ona oceny merytorycznej odpowiedzi nadesłanych na konkurs i wyłania zwycięzców oceniając odpowiedzi.
2. W przypadku rozwiązania konkursu zasadą „kto pierwszy ten lepszy” wygrywa czytelnik, którego zgłoszenie konkursowe z prawidłową odpowiedzią jako pierwsze wpłynęło do redakcji. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.
3. W przypadku rozwiązania konkursu drogą wyboru spośród prawidłowych odpowiedzi – konkurs wygrywa osobą, która została wybrana przez komisję konkursową, z listy wszystkich zgłoszeń konkursowych z prawidłową odpowiedzią. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.
4. Listę osób nagrodzonych publikowana jest w dniu rozwiązania konkursu w artykule.
5. O sposobie odbioru nagród redakcja informuję zwycięzców drogą mailową.
6. Nagrodę może odebrać wyłącznie zwycięzca. Redakcja Portalu lub współorganizator może wymagać od zwycięzcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu ustalenia tożsamości.

§ 7
Redakcja PodrozeLiterackie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osób nadsyłających zgłoszenia konkursowe innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.

§ 8
Redakcja PodrozeLiterackie.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursów.

§ 9
Redakcja PodrozeLiterackie.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu PodrozeLiterackie.pl oraz możliwości usuwania konkursów i zdjęć na Portalu PodrozeLiterackie.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

Tagi:  Regulamin, Podróże Literackie, portal, podróże, podróżowanie
← Powrót